Шановні розробники дистанційних курсів!


При оформленні компонентів дистанційного курсу для визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання ЧТЕІ КНТЕУ та їх окремих елементів як навчально-методичних праць користуватися «Уніфікованими вимогами до структури, змісту та оформлення компонентів дистанційних курсів», прийнятими Методичною радою ЧТЕІ КНТЕУ від 18 лютого 2009 р., протокол №3.Last modified: Tuesday, 22 September 2015, 11:49 am