Проблемна лабораторія дистанційного навчання

   В ЧТЕІ КНТЕУ на виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного начання створено проблемну лабораторію дистанційного навчання, до складу якої увійшли з числа науково-педагогічних працівників та співробітників центру інформаційних технологій.


   Практична реалізація ідей, принципів та моделей відкритої освіти можлива за умови широкого впровадження в освіту дистанційного навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, володіє низкою притаманних лише йому ознак та можливостей, може застосовуватися у всіх видах освіти, забезпечуючи при цьому розвиток творчої складової вищої освіти, особистісну орієнтацію післядипломної освіти.

   Особлива увага приділяється розробці навчально-методичних комплексів дистанційного навчання з їх подальшою сертифікацією, Підготовці кадрів для дистанційного навчання;

   Створена технічна база та відповідне програмне забезпечення дозволили перейти до організаційних заходів, а саме: до створення дистанційних курсів відповідно до прийнятої програми розвитку дистанційного навчання в ЧТЕІ КНТЕУ.

   Всі підрозділи інституту почали узгоджену роботу по реалізації впровадження дистанційного навчання на всіх факультетах ЧТЕІ КНТЕУ.

   Представники інституту беруть участь у роботі міжвузівських науково-практичних семінарів "Впровадження технологій дистанційного навчання в практику вищих навчальних закладів", які проходять на базі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана:

   А також є авторами наукових праць з теорії та методики електронного навчання.

  На допомогу викладачам-розробникам дистанційних курсів та тьюторам постійно проводяться практичні семінари з методики підготовки НМКД для дистанційного навчання та методики навчання за дистанційною формою організації навчального процесу. Розроблені "Уніфіковані вимоги до дистанційного курсу" та "Методичні рекомендації до структури і змісту електронних видань".

Last modified: Tuesday, 22 September 2015, 10:34 am